BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG SCC-VN THỊ VẢI


Giá dịch vụ cho tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa.
 

STT

Loại phương tiện hình thức sữ dụng

Mức thu
(Đồng /GT/Giờ)

Ghi Chú

01

Tàu thuyền neo buộc tại cầu

15.00

Chỉ áp dụng với những hơp động vận chuyển được ký kết giữa Công ty  và đơn vị vận chuyển nếu có đề câp việc có thu phí cầu bến.

02

Tàu thuyền nhận được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu.

15.00

Chỉ áp dụng với những hơp động vận chuyển được ký kết giữa Công ty  và đơn vị vận chuyển nếu có đề câp việc có thu phí cầu bến.

 

Giá dịch vụ cho tàu thuyền hoạt động vận tải quốc tế.                                                                                                              

STT

Loại phương tiện hình thức sữ dụng

Mức thu
(Đồng /GT/Giờ)

Ghi Chú

01

Tàu thuyền neo buộc tại cầu

0.0031

 

02

Tàu thuyền nhận được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu.

0.0060

 

Đơn giá dịch vụ đồng xử lý chất thải:

 

No.

Waste Material

Material ID

Pakaging

Unit price (VND/ton)

1

Solvent residue

30500000047

Drum-suplied by Ecocycle

4,500,000

Dung môi thải (Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải)

08 01 05

Phuy-Ecocycle cung cấp

2

Used oil

30500000066

Drum-suplied by Ecocycle

Dầu nhớt thải

17 07 03

Phuy-Ecocycle cung cấp

3

Contaminated solid material

30500000135

Jumbo-suplied by Ecocycle

4,500,000

Vật liệu rắn thải
- Giẻ lau, chất hấp thụ, vật liệu học
- Hộp mực in
- Chất thải nhiễm dầu, vật liệu thấm dầu
- Vật liệu lót và chịu lửa thải
- Vật liệu cách nhiệt

18 02 01
08 02 04
19 07 01
19 11 03
11 06 02

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

4

Soft packaging waste

30500000126

Jumbo-suplied by Ecocycle

4,500,000

Bao bì thải mềm

14 01 05
18 01 01

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

5

Chemical waste

30500000055

Drum-suplied by Ecocycle

4,500,000

Hóa chất thải
Bảo ôn

19 05 02
Non-haz

Phuy-Ecocycle cung cấp

6

Metal Waste - Bypass

90500000308

Jumbo-suplied by Ecocycle

11,700,000

Chất thải kim loại (Que hàn)

07 04 01

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

7

Contaminated Packaging Waste - Bypass

90500000307

Jumbo-suplied by Ecocycle

8,700,000

Bao bì thải bằng kim loại (chuyển nhà thầu phụ)

18 01 02

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

8

Filter waste - Bypass

90500000309

Jumbo-suplied by Ecocycle

Bộ lọc thải

15 01 02

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

9

Fluorescent lamp waste

90500000305

Drum-suplied by Ecocycle

30,000,000

Bóng đèn huỳnh quang thải

16 01 06

Phuy-Ecocycle cung cấp

10

Electric Scrap

90500000306

Jumbo-suplied by Ecocycle

12,000,000

Linh kiện điện tử

15 01 09

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

11

Health Care Waste

90500000315

Jumbo-suplied by Ecocycle

600,000,000

Rác thải y tế

13 01 01

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

12

Battery waste

90500000313

PE-suplied by Ecocycle

12,000,000

Pin, ắc quy thải

16 01 12

Bao PE-Ecocycle cung cấp

13

Misc Non Haz

30500000070

Jumbo-suplied by Ecocycle 
Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

4,500,000

Vỏ bao bể, túi lọc bụi

Non- haz

14

Sorted Domestic Waste

30500000094

Rác thải sinh hoạt đã phân loại

Non- haz

15

Misc Solid Waste

30500000110

Thùng rác bằng nhựa cứng

Non- haz

16

Glass Waste

30500000136

Thủy tinh vỡ

Non- haz

17

Tyre Waste

30500000104

Vỏ, lốp xe cao su thải

Non- haz

19

Contaminated Solid Waste

30500000122

Jumbo-suplied by Ecocycle

4,500,000

Cáp cẩu thải bỏ

11 04 01

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

20

Hazardous Waste Water

30500000081

Drum-suplied by Ecocycle

Nước thải , bùn thải

Non- haz

Phuy-Ecocycle cung cấp

21

CONTAMINATED PACKAGING MATERIAL

30500000063

Drum-suplied by Ecocycle

4,500,000

Bao bi thai

18 01 04

Phuy-Ecocycle cung cấp

22

HARD PACKAGING WASTE

30500000127

Jumbo-suplied by Ecocycle

4,500,000

Bao bi thai cung

18 01 03

Bao Jumbo-Ecocycle cung cấp

Ghi chú:

 • Khối lượng tối thiểu 1 lần chuyển giao tương đương:
  • Xe 5T: 14-16 bao, 1.5 tấn
  • Xe 8T: 22-24 bao, 2 tấn
 • Nếu không khối lượng chuyển giao tối thiểu, tính phí vận chuyển công thêm tương đương:
  • Xe 5T: 3,000,000 VND/chuyến
  • Xe 8T: 5,000,000 VND/chuyến
 • Trước mỗi chuyến thu gom, KH vui lòng kiểm tra khối lượng để tránh trường hợp bị tính phí vận chuyển.
 • Giá trên chưa bao gồm chi phí bao bì. Nếu KH phát sinh yêu cầu về bao bì vui lòng áp dụng bảng giá như bên dưới

STT

Tên xuất hóa đơn

Mô tả loại dịch vụ phát sinh

Đơn vị

Thành tiền (VNĐ)

1

Chi phí dịch vụ phát sinh

Chi phí bao Phuy

Chuyến

290,000 x Phuy nhựa

2

Chi phí dịch vụ phát sinh

Chi phí bao Jumbo

Cái

160,000 x Jumbo

3

Chi phí dịch vụ phát sinh

Chi phí Phuy

Cái

210,000 x Phuy sắt

4

Chi phí dịch vụ phát sinh

Chi phí Tank

Cái

1,400,000 x Tank

5
 

Chi phí dịch vụ phát sinh

(Phí lưu xe, 250,000 VNĐ/giờ)

Phí lưu xe ngoài giờ sử dụng

-

250,000 x số giờ

 • Giá chưa bao gồm VAT.
 • Bao bì đựng chất thải nguy hại sẽ không được trả về.
 • Bao bì (kim loại), Pin, Ắc-quy, Bóng đèn, rác thải y tế, linh kiện điện tử, chất thải kim loại, sẽ do Ecocycle thu gom và chuyển giao cho nhà thầu xử lý có giấy phép.
 • Giá trên sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2019