“Con người” là nền tảng trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của INSEE

“Con người” là nền tảng trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của INSEE. Chúng tôi tự hào về tập thể hơn 1100 nhân viên tài năng, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết – những người đã và đang thể hiện xuất sắc giá trị cốt lõi về an toàn, chính trực, sáng tạo và dịch vụ khách hàng xuất sắc.

INSEE tin rằng một doanh nghiệp mạnh phải là nơi mà mỗi nhân viên đều được gắn kết và phát huy mọi thế mạnh. Từ đó, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng nên một môi trường quốc tế, chuyên nghiệp và cởi mở. Tại đây, nhân viên được tôn trọng, được tạo điều kiện để thể hiện năng lực bản thân và dễ dàng hợp tác với mọi phòng ban/ khu vực… Chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình huấn luyện, đào tạo, phát triển kiến thức, kỹ năng… nhằm hỗ trợ nhân viên phát triển bản thân một cách toàn diện nhất.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành, chúng tôi không ngừng thử thách bản thân và sẵn sàng học hỏi nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy nỗ lực cải tiến, tạo những bước phát triển đột phá hướng đến dẫn đầu thị trường một cách toàn diện.