Diễn giả

 • Brian Hull
  Giám đốc điều hành
  ABB Vietnam
 • Phạm Hồng Hải
  Tổng giám đốc
  HSBC Việt Nam.
 • BRAD WILKINS
  Lãnh đạo mảng cao ốc
  Gensler
 • Ricky K. N. Wong
  Giám đốc chi nhánh Đài Bắc
  SANSHIN Corporation
 • TOM WENZEL
  Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á
  Freyssinet International, Pháp
 • GURU MALLIKARJUNA
  Giám đốc điều hành
  Bosch Việt Nam
 • NGUYỄN HOÀNG DŨNG
  Chuyên gia Năng lượng Tái tạo
  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 ( PECC3)
 • Hoàng Duy Kiên
  Phó Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận
  Arup Việt Nam
 • Vũ Linh Quang
  Tổng giám đốc ARDOR
  ARDOR
 • PIETER GEORGES KEPPENS
  Giám đốc phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật
  Siam City Cement Thailand
 • PHAN DUY LAI
  Phó Tổng giám đốc
  CIPM
 • NICOLAS RENARD
  Cố vấn CEO
  Tập đòan Veolia
 • PHẠM ANH TUẤN
  Phó Tổng Giám Đốc thường trực
  Portcoast
 • MOUSSA BAALBAKI
  Giám đốc sản phẩm & giải pháp
  Siam City Cement (Lanka) Ltd
 • Marcel Langenegger
  Giám đốc thị trường mục tiêu chống thấm toàn cầu
  Công ty Sika AG Thụy Sỹ
 • DƯƠNG VĂN SANG
  Trợ lý Tổng giám đốc
  TEDI SOUTH

Nội dung chương trình

Phiên toàn thể

08:00 - 08:30 Đón khách & Netwoking
08:30 - 09:00 Khai mạc
Ông Alain Cany, Chủ tịch Jardines Việt Nam
Ông Philippe Richart, Tổng Giám đốc INSEE Việt Nam
09:00 - 09:30 Triển vọng kinh tế: Kinh tế Việt Nam 10 năm tới
Diễn giả: Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
09:30 - 10:00 Đô thị thông minh - Những xu hướng tương lai cho Xây dựng, Giao thông và Năng lượng
Diễn giả: Ông Guru Mallikarjuna, Tổng Giám đốc - Bosch Việt Nam
10:00 - 10:30 BREAK
10:30 - 11:00 Tương lai kỹ thuật xây dựng quốc tế
Diễn giả: Ông Hoàng Duy Kiên, Phó Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận - Arup Việt Nam
11:00 - 11:30 Hạ tầng năng lượng cho sự phát triển bền vững trong các siêu đô thị
Diễn giả: Brian Hull, Tổng Giám đốc - ABB Việt Nam

Hội thảo song song

 • PHIÊN HỘI THẢO SONG SONG 1 - CÔNG TRÌNH CAO TẦNG
  13:15 - 13:45 Tương lai của các công trình xanh tại Việt Nam: Marketing hay Hiệu suất?
  Diễn giả: Ông Vũ Linh Quang, Tổng giám đốc ARDOR, Hội đồng thành viên Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, Phó Chủ tịch CLB Kiến trúc Xanh TP HCM
  13:50 - 14:20 Deutsches Haus - Đột phá trong Thiết kế và phát triển công trình bền vững
  Diễn giả: Ông Pieter Georges Keppens, Giám đốc phát triển sản phẩm và giải pháp kỹ thuật - Siam City Cement Thailand
  14:25 - 14:55 Tương lai của các công trình chọc trời: Thích ứng và thay đổi trong cộng đồng xây dựng
  Diễn giả:Brad Wilkins, Trưởng nhóm Công trình cao tầng toàn cầu - Gensler
  15:00 - 15:30 BREAK
  PHIÊN HỘI THẢO SONG SONG 1 - CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG
  15:30 - 16:00 Quy hoạch xây dựng phát triển Giao thông vận tải vùng TP HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
  Diễn giả: Ông Dương Văn Sang, Trợ lý Tổng giám đốc - Công Ty Tedisouth
  16:05 - 16:35 Công trình biểu tượng kết nối: Cầu Cao Lãnh
  Diễn giả: Ông Phan Duy Lai, Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty CIPM
  16:40 - 17:10 Xây dựng bền vững trong công trình cầu đường và các xu hướng trong siêu đô thị
  Diễn giả: Ông. Tom Wenzel, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á - Freyssinet International
 • PHIÊN HỘI THẢO SONG SONG 2 - CẢNG, XỬ LÝ NƯỚC, NĂNG LƯỢNG
  13:15 - 13:45 Các giải pháp sáng tạo và thân thiện với môi trường cho dịch vụ xử lý nước thải
  Diễn giả: Ông Nicolas Renard, Cố vấn CEO - Tập đòan Veolia
  13:50 - 14:20 Quy hoạch tổng quan về công trình cảng tại Việt Nam
  Diễn giả: Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc thường trực - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
  14:25 - 14:55 Các công trình năng lượng tái tạo tại Việt Nam
  Diễn giả: Ông. Nguyễn Hoàng Dũng, Trưởng phòng Năng lượng Tái tạo - PECC3
  15:00 - 15:30 BREAK
  PHIÊN HỘI THẢO SONG SONG 2 - HỆ THỐNG METRO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM
  15:30 - 16:00 Giải pháp Xi Măng, Bê Tông cho hạng mục công trình ngầm
  Diễn giả: Ông Moussa Baalbaki, Giám đốc sản phẩm & giải pháp - Siam City Cement (Lanka) Ltd
  16:05 - 16:35 Chống thấm đường hầm - Giải pháp thiết kế và hệ thống sản phẩm bền vững cho công trình.
  Diễn giả: Ông Marcel Langenegger, Giám đốc thị trường mục tiêu chống thấm toàn cầu - Công ty Sika AG Thụy Sỹ
  16:40 - 17:10 Công nghệ phun vữa hiệu quả cho xây dựng công trình ngầm Metro
  Diễn giả: Ricky K.N. Wong - Tổng giám đốc chi nhánh Taipei - Sanshin Corporation

Đối tác

Tài liệu

 • Large Infrastructure Projects brochure (Vi)
 • Large Infrastructure Projects brochure (En)
 • Plenary notes 1 - Sustainable growth in turbulent times - Pham Hong Hai HSBC (EN)
 • Plenary notes 2 - Future trend in construction enginerring - Hoang Duy Kien ARUP (EN)
XEM TẤT CẢ