INSEE Power Cast
INSEE Power Cast là xi măng có cường độ sớm rất cao, được thiết kế chuyên biệt cho bê tông đúc sẵn, đặc biệt là sản phẩm cọc ly tâm. Với INSEE Power Cast, ván khuôn được gỡ bỏ sớm và bê tông đạt cường độ sớm cao hơn: giúp tăng tốc độ sản xuất và tiết kiệm chi phí đáng kể. Sản phẩm tương thích với nhiều phương pháp sản xuất bê tông đúc sẵn khác nhau, như cọc bê tông ly tâm, cọc cường độ sớm cao, bê tông dự ứng lực…


ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA INSEE POWER CAST

Tiêu chuẩn TCVN và ASTM sử dụng các phương pháp thử khác nhau nên các giá trị không thể so sánh. Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm xi măng INSEE Power Cast.
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

• Xi măng Portland hỗn hợp PCB40 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 hoặc tiêu chuẩn ASTM C1157 - loại HE.

• Tổng hàm lượng kiềm tương đương (Na2O + 0,658 K2O) < 0,60% để tránh phản ứng kiềm cốt liệu

 

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

INSEE Power Cast được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đặt dưới sự giám sát Trung tâm Phát triển Kỹ thuật, mang đến nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất cũng như chất lượng thành phẩm bê tông.
 

 Tháo ván khuôn nhanh chóng   

 •  Bê tông có có cường độ sớm cao.

 Tối ưu hóa chi phí  • INSEE Power Cast có cường độ rất cao, giúp tiết kiệm hàm

 Chất lượng sản phẩm ổn định

 •  Xi măng INSEE Power Cast giúp tăng độ bền cho công trình (hàm lượng kiềm tương đương trong xi măng thấp giúp giảm rủi ro phản ứng kiềm cốt liệu).