INSEE Quick Cast
INSEE Quick Cast là loại xi măng phát triển cường độ sớm được thiết kế chuyên biệt dùng cho bê tông đúc sẵn. Xi măng INSEE Quick Cast tạo ra bê tông có chất lượng tốt nhất với cường độ sớm cao, thời gian tháo ván khuôn nhanh và xử lý các cấu kiện đúc sẵn cũng sớm hơn, điều này giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất và tiết kiệm chi phí đầu tư. Thích hợp với các phương pháp sản xuất đa dạng từ việc sản xuất các ống cống, dầm cột, đến các khối bê tông, bê tông dự ứng lực,...LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Xi măng INSEE Quick Cast đã tối ưu các thành phần nhằm mang lại nhiều lợi ích về chất lượng, độ bền cho bê tông và hoạt động sản xuất hằng ngày.

 Trong sản xuất bê tông đúc sẵn

 • Bê tông có cường độ sớm cho phép tháo ván khuôn sớm

 • Tối ưu lượng xi măng nhờ INSEE Quick Cast cần lượng nước thấp và cho cường độ cao

 • Chất lượng xi măng ổn định giúp giảm thiểu việc trì hoãn trong sản xuất

 Tăng độ bền cho công trình    

 •Xi măng INSEE Quick Cast giúp tăng độ bền cho công trình nhờ hàm lượng kiềm tương đương chứa trong xi măng thấp giảm rủi ro phản ứng kiềm cốt liệu trong bê tông.