INSEE Stable Soil
INSEE Stable Soil là một loại xi măng tối ưu được thiết kế đặc biệt nhằm ổn định các loại đất có khả năng chịu lực yếu, rất phù hợp cho phương pháp vữa phun và công nghệ trộn sâu gia cố nền bằng cọc xi măng đất cũng như các phương pháp xử lý đất khác. Xi măng này được ứng dụng cho các công trình cơ sở hạ tầng như đường hầm, cầu, sân bay và các công trình cao tầng trong công tác gia cố nền đất. Các đặc tính của INSEE Stable Soil đem lại cho đất một sự ổn định cao về cường độ, đặc biệt là các loại đất dẻo và đất pha sét. Sự ổn định cao về chất lượng này làm gia tăng tải trọng cho phép đặt lên lớp đất được xử lý, có thể làm giảm bớt số lượng hoặc kích cỡ của các loại cọc đất yêu cầu, nhằm giảm đi các chi phí của toàn dự án.


ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA INSEE STABLE SOIL

 

Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm xi măng INSEE Stable Soil.
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

• Loại xi măng Portland hỗn hợp PCBBFS40 đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 4316:2007

 • Trước khi bắt đầu công tác gia cố nền bằng cọc xi măng đất (CDM), việc thử nghiệm phải được tiến hành     với đất lấy từ công trường và với 3 hàm lượng xi măng khác nhau, nhằm xác định khả năng chịu tải ở 7 ngày và 28 ngày của đất sau khi đã trộn xi măng

 • Thông qua những phân tích, hàm lượng xi măng thiết kế là lượng xi măng sử dụng để đạt yêu cầu về     cường độ ở 28 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm, thường gấp 3 lần cường độ thiết kế ngoài thực tế


LỢI ÍCH SỬ DỤNG

Xi măng INSEE Stable Soil đã tối ưu các thành phần nhằm mang lại nhiều lợi ích về chất lượng và độ bền cho các loại đất được gia cố.

 Là giải pháp xi măng có tính kinh tế và chất lượng cao:

 • Các thành phần hóa tương thích tốt hơn với đất sét mềm

 • Cường độ phát triển tốt hơn từ 28-90 ngày

 • Tối ưu lượng xi măng sử dụng cho từng cấp cường độ cố định

 Khả năng cung cấp cao

 • Việc đảm bảo khả năng cung cấp hàng sẽ giúp cho công tác thi công trộn sâu gia cố nền bằng cọc xi măng đất được liên tục và cho năng suất cao nhất tại công trình
 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DUYÊN HẢI 3 – NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MỞ RỘNG

Chủ đầu tư:                      GENCO 1

Tư vấn:                            PECC 2

Nhà thầu thi công:            Sumitomo Corporation (Japan)

Vốn đầu tư:                      1,082 tỷ đô la Mỹ (USD)

DỰ ÁN CẦU TÀU RẠCH CHANH

Chủ đầu tư:                      Ban Đường Thủy nội địa

Tư vấn:                            DHV

Nhà thầu thi công:            PVC, Minh Anh

Vốn đầu tư:                      29 triệu đô la Mỹ (USD)